Ευαγγέλια

Ιερόν Ευαγγέλιον και Απόστολος της 18 Ιανουαρίου 2020, Αθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας

Ευαγγέλιο ΜΑΤΘΑΙΟΝ 5: 14 – 19 Ματθ. 5,14 Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς τοῦ κόσμου. οὐ δύναται...

Church of Mykonos: Ιερόν Ευαγγέλιον και Απόστολος της Κυριακής 12 Ιανουαρίου 2020

Εωθινό Ευαγγέλιο Κυριακής Ήχος πλ. α’, Εωθινόν Η’ – Κατά Ιωάννη Κ'(20) 11-18 Μαρία δὲ εἱστήκει...

Recent

Check out more Articles

Popular

error: Content is protected !!