Περί Αληθείας Από τον Αριστοτέλη στην αρχαία υπομνηματιστική παράδοση

Related Articles

Στην αναψηλάφηση περί αληθείας και ψεύδους συνοψίζονται τα κρισιμότερα ίσως κεφάλαια της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας και οι πιο λυσιτελείς ερμηνευτικές διεισδύσεις σε δυσεπίλυτα σύγχρονα ζητήματα. Η πληρέστερη και ακριβέστερη φιλοσοφική διατύπωση του ερωτήματος εντοπίζεται στη μικρή πραγματεία του Αριστοτέλους Περί Ψυχής, στην οποία η αλήθεια αναζητείται και υπάρχει στα εν συνθέσει ή εν διαιρέσει τελούντα νοήματα.

Καθώς η θήρευση του αληθούς ως ανθρώπινη λειτουργία φέρει μεθ’ εαυτής στοιχεία επάλληλων επιπέδων, ορισμένα εκ των οποίων στην εμφανή ή τελική αποτύπωσή τους δεν είναι ευδιακρίτως αποτυπωμένα, το ζήτημα της αληθείας συσχετίζεται με την πολυδιάστατη συμπλοκή της αισθήσεως, της φαντασίας και του νού.

Σκοπός της παραπάνω εργασίας είναι να διακριθούν σε κάθε στάδιο των εξηγητικών πολυερμηνειών οι επάλληλες φιλοσοφικές επιστρωματώσεις που έχουν επιθέσει οι Υπομνηματιστές (Αλέξανδρος Αφροδισιεύς, Θεμίστιος, Ιωάννης Φιλόπονος, Σιμπλίκιος, Σοφονίας) στην αριστοτελική περί αληθείας διδασκαλία.

More on this topic

Advertisment

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

Sunday of Orthodoxy: Λαμπρός ο εορτασμός της Κυριακής της Ορθοδοξίας στον I.Μ.Ν. της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου

Sunday of Orthodoxy / Με λαμπρότητα εορτάστηκε στην Μύκονο η Κυριακή της Ορθοδοξίας κατά την οποία τιμάται η Αναστήλωση των Ιερών Εικόνων και ο...

Με ευλάβεια και κατάνυξη

St George’s Day 2024: Πότε είναι του Αγίου Γεωργίου – Πότε πέφτει η γιορτή το 2024

St George's Day 2024 / Πότε είναι του Αγίου Γεωργίου – Πότε πέφτει η γιορτή το 2024  Το Πάσχα πλησιάζει και μαζί με αυτό και...

Liturgical music

Easter Sunday Vespers of Agape: Τα στιχηρά του Πάσχα στον Ι.Μ.Ν της Μεγάλης Παναγιάς [video]

Ο χορός των Ιερέων της Μυκόνου ψάλλει τα στιχηρά του Πάσχα: «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, και...
error: Content is protected !!