Mykonos Monasteries: Κυριακή Δ’ Λουκά, των Αγίων Θεοφόρων Πατέρων της Ζ’ Οικουμενικής συνόδου στην Ι.Μ. Παναγίας Τουρλιανής [Pics & vids]

Related Articles

Yπέρμαχοι σοὶ τοiς λόγων όπλοις, Λόγε,
Εχθροὺς τροπούνται των σεβαστών εικόνων

Ταις των Αγίων Πατέρων πρεσβείαις, ο Θεός, ελέησον ημάς

Την Kυριακή μετά την ενδεκάτη Οκτωβρίου, μνήμη επιτελούμε των Aγίων Πατέρων της αγίας και Oικουμενικής Eβδόμης Συνόδου.

Με την δέουσα λαμπρότητα τιμήθηκε η την Z’ Οικουμενική Σύνοδο, στην Ιερά Μονή Παναγίας Τουρλιανής, στην Ανω Μερά Μυκόνου.

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2023, τελέσθηκε ο Όρθρος και στην συνέχεια η Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Ανδρούσης κ. Κωνσταντίου, πλαισιούμενος από τον Πανοσολογιώτατο Καθηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Αλέξιο Παπαδόπουλο και την συμπροσευχητική παρουσία Μυκονίων πιστών, ευλαβών παραθεριστών, διατελούντων και εκλεγέντων Δημοτικών Συμβούλων και της Προέδρου της Αδελφότητος Ανωμεριτών Μυκόνου Φραντζέσκας Κουνάνη.

Η Ζ’ Οικουμενική Σύνοδος συνήλθε στη Νίκαια της Βιθυνίας από τις 24 Σεπτεμβρίου έως τις 13 Οκτωβρίου 787 μ.Χ., με πρωτοβουλία της αυτοκράτειρας Ειρήνης, η όποια ασκούσε χρέη αντιβασιλέως. Υπό την προεδρία του Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως Αγίου Ταρασίου συγκεντρώθηκαν τριακόσιοι πενήντα ορθόδοξοι επίσκοποι, και σε αυτούς προστέθηκαν άλλοι δεκαεπτά ιεράρχες, οι όποιοι αποκήρυξαν την αίρεση των εικονομάχων.

Gospel Reading – Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
Ο Ιεροδιάκονος της Μονής π. Φιλάρετος αναγιγνώσκει εμμελώς την περικοπήν του Αγίου Ευαγγελίου.
Παρακολουθήστε video:

Ο Χερουβικὸς ύμνος
Οι τὰ Χερουβεὶμ μυστικως εικονίζοντες, και τη ζωοποιώ Τριάδι τον τρισάγιον ύμνον προσάδοντες, πάσαν τὴν βιωτικὴν αποθώμεθα μέριμναν, ώς τὸν Βασιλέα των όλων υποδεξόμενοι, ταις αγγελικαίς αοράτως δορυφορούμενον τάξεσιν. Αλληλούϊα………..

Η Μεγάλη Είσοδος – Η Συναπτή των Τιμίων Δώρων
Πάντων ημών μνησθείη Κύριος ο Θεὸς εν τη βασιλείᾳ αυτού, πάντοτε, νυν και αεὶ και εις τους αιώνας των αιώνων………..
……Υπὲρ τῶν προτεθέντων τιμίων δώρων, του Κυρίου δεηθώμεν………
Παρακολουθήστε video:

Απολυτίκιον – Apolytikion
Υπερδεδοξασμένος ει Χριστὲ ο Θεὸς ημών, ο φωστήρας επὶ γής τους Πατέρας ημών θεμελιώσας, καὶ δι’ αυτών πρὸς τὴν αληθινὴν πίστιν πάντας ημάς οδηγήσας, πολυεύσπλαγχνε δόξα σοι.

Ο Θεοφιλέσατος Επίσκοπος κ. Κωνστάντιος στο κήρυγμά του αναφέρθηκε …………..
Παρακολουθήστε videos:

και πρόσθεσε……………

Στην ομιλία του ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Αλέξιος Παπαδόπουλος ευχαρίστησε τον Θεοφιλέστατον Επίσκοπον Ανδρούσης κ. Κωνστάντιο, τονίζοντας ότι…………..
Παρακολουθήστε video:

Δείτε εικόνες:

More on this topic

Advertisment

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

His Eminence Dorotheos B’: Η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου τιμήθηκε στο ομώνυμο Επισκοπικό Παρεκκλήσιο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου

The Holy Hieromartyr Dorotheus / Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο προσωπικό του Παρεκκλήσιο του Αγίου Δωροθέου, στο Καλό Λιβάδι...

Με ευλάβεια και κατάνυξη

His Eminence Dorotheos B’: Η μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Δωροθέου τιμήθηκε στο ομώνυμο Επισκοπικό Παρεκκλήσιο στο Καλό Λιβάδι Μυκόνου

The Holy Hieromartyr Dorotheus / Ο Σεβασμιώτατος κ. Δωρόθεος Β' ιερούργησε σήμερα το πρωί στο προσωπικό του Παρεκκλήσιο του Αγίου Δωροθέου, στο Καλό Λιβάδι...

Liturgical music

Easter Sunday Vespers of Agape: Τα στιχηρά του Πάσχα στον Ι.Μ.Ν της Μεγάλης Παναγιάς [video]

Ο χορός των Ιερέων της Μυκόνου ψάλλει τα στιχηρά του Πάσχα: «Αναστάσεως ημέρα, λαμπρυνθώμεν λαοί, Πάσχα Κυρίου, Πάσχα εκ γάρ θανάτου πρός ζωήν, και...
error: Content is protected !!