Ecumenical Patriarch: Πρέπει να τερματισθεί αμέσως, τώρα, η εισβολή και ο πόλεμος στην Ουκρανία και να δοθεί νέα ευκαιρία εις τον διάλογον

Related Articles

Με λαμπρότητα εορτάστηκε η Κυριακή της Ορθοδοξίας στο Φανάρι, παρουσία του Πρωθυπουργού της Ελλάδος και πλήθους πιστών

Με κάθε ιεροπρέπεια και σύμφωνα με την από αιώνων διαμορφωμένη παράδοση εορτάσθηκε σήμερα, 13 Μαρτίου 2022, στην Ιερά Καθέδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως, η Κυριακή της Ορθοδοξίας, παρουσία του Εξοχ. Πρωθυπουργού της Ελλάδος κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συμπαραστατούμενος από τους Σεβ. Ιεράρχες Γέροντα Πριγκηποννήσων κ. Δημήτριο, Ανθηδώνος κ. Νεκτάριο, Επίτροπο του Παναγίου Τάφου στην Πόλη, Σεβαστείας κ. Σεραφείμ, Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίο, Μύρων κ. Χρυσόστομο, Ειρηνουπόλεως κ. Νίκανδρο, Ιταλίας κ. Πολύκαρπο, Αδριανουπόλεως κ. Αμφιλόχιο, Πέτρας και Χεροννήσου κ. Γεράσιμο και Σαράντα Εκκλησιών κ. Ανδρέα. Κατά τη διάρκειά της τελέστηκε η εις Διάκονον χειροτονία του Μοναχού κ. Βαρνάβα, από την Αδελφότητα της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Προδρόμου Έσσεξ.

Τον πανηγυρικό της εορτής κήρυξε ο Σεβ. Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρεταννίας κ. Νικήτας.

Εκκλησιάστηκαν Ιεράρχες του Οικουμενικού Θρόνου, κληρικοί, Αγιορείτες Μοναχοί, Άρχοντες της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, με επί κεφαλής τον Άρχοντα Μ. Λογοθέτη Εντιμολ. κ. Θεόδωρο Αγγελόπουλο, ο Εξοχ. κ. Χριστόδουλος Λάζαρης, Πρέσβης της Ελλάδος στην Άγκυρα, ο Εξοχ. κ. Γιάννης Οικονόμου, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, μέλη της επισήμου Αντιπροσωπείας που συνόδευσε τον κ.Πρωθυπουργό, οι εν τη Πόλει Γενικοί Πρόξενοι της Ελλάδος Ευγεν. κ. Γεωργία Σουλτανοπούλου, και της Ουκρανίας Εντιμ. κ. Roman Nedilskyi, ο Εντιμ. κ. Σάκης Κεχαγιόγλου, Δικηγόρος, μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος «Πατριάρχης Βαρθολομαίος», συγγενείς του νέου διακόνου, και πλήθος πιστών από την Πόλη, και το εξωτερικό.

Πριν από τη χειροτονία του νέου διακόνου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, στην ομιλία του, αναφέρθηκε στα τραγικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ουκρανία και ζήτησε να τερματιστεί αμέσως η εισβολή και ο πόλεμος και να δοθεί μία νέα ευκαιρία στον διάλογο.

“Ο Κύριος και Σωτήρ ημών Ιησούς Χριστός είναι ο «Θεός της ειρήνης». Η Εκκλησία Του προσεύχεται διά την «άνωθεν ειρήνην», την «ειρήνην του Θεού, την υπερέχουσαν πάντα νούν» (Φιλ. δ´, 7), αλλά και «υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου», η οποία είναι η σιαμαία αδελφή της δικαιοσύνης.

Εν συνοχή καρδίας, παρακολουθούμεν το δράμα του Ουκρα-νικού λαού, και εν ταυτώ θαυμάζομεν την σθεναράν αντίστασίν του εις τον ιταμόν εισβολέα. Μεθ’ ικανοποιήσεως καταγράφομεν και την γενναίαν αντίδρασιν Ρώσσων πολιτών εις την αιματοχυσίαν. Απευθύνομεν έκκλησιν δι᾽ άμεσον κατάπαυσιν του πυρός εις όλα τα μέτωπα του πολέμου. Η βία και ο πόλεμος όχι μόνον δεν επιλύουν διαφοράς, αλλά προκαλούν πόνον και θάνατον και δημιουργούν πολυπλο-κώτερα προβλήματα. Πρέπει να τερματισθή αμέσως, τώρα, η εισβολή και ο πόλεμος και να δοθή νέα ευκαιρία εις τον διάλογον, το κατ᾽ εξοχήν όχημα της καταλλαγής και της ειρήνης. Εξ άλλου, ο Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών, αυτό το «Ευαγγέλιον των Εθνών» ως απεκλήθη, απαγορεύει ρητώς την χρήσιν βίας εις τας διεθνείς σχέσεις και δεσμεύει όλα τα μέλη του Οργανισμού να ρυθμίζουν τας διαφοράς των με ειρηνικά μέσα. Ο πόλεμος αποτελεί παράβασιν του διεθνούς δικαίου, το οποίον είναι πλέον «δίκαιον ειρήνης»”.

Προηγουμένως, ο Παναγιώτατος, με αφορμή την εκ Κύπρου καταγωγή του υποψηφίου διακόνου, μίλησε με θερμούς λόγους για τον Αρχιεπίσκοπο Κύπρου κ. Χρυσόστομο.

“Δραττόμεθα της ευκαιρίας διά να απευθύνωμεν, κατά την ιεράν ταύτην στιγμήν, ολοκαρδίους ευχάς διά ταχείαν ανάρρωσιν και επιστροφήν εις τα υψηλά Αυτού καθήκοντα, προς τον Μακαριώτατον και προσφιλέστατον ημίν αδελφόν, τον Αρχιεπίσκοπον Νέας Ιουστινιανής και πάσης Κύπρου κύριον Χρυσόστομον. Είμεθα ευγνώμονες προς τον Μακαριώτατον διά την γενναιόφρονα στήριξίν του προς τον Οικουμενικόν Θρόνον καθ᾽ όλην την τελικήν και καθοριστικήν φάσιν προετοιμασίας και κατά την διεξαγωγήν της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας (Κρήτη, 2016), καθώς και διά την υποδειγματικήν στάσιν του εις το θέμα του Ουκρανικού Αυτοκεφάλου. Τον ευχαριστούμεν ακόμη διά την πρόσφατον γενναίαν δωρεάν του προς την Ιεράν Μητρόπολιν Βελγίου, η οποία θα βοηθήση αυτήν μεγάλως εις την εκπλήρωσιν της υψηλής αποστολής της εις το από πολλών απόψεων κέντρον της Ευρώπης.

Η μαρτυρία του αγίου Κύπρου αποτελεί έκφρασιν των στενών δεσμών των δύο Εκκλησιών, αναγνώρισιν του πρωτευθύνου ρόλου του Οικουμενικού Πατριαρχείου εις την Ορθοδοξίαν, αλλά και επιβεβαίωσιν της ακραιφνούς εκκλησιολογίας Αυτού, του σεβασμού της παλαιφάτου κανονικής δομής και λειτουργίας της Εκκλησίας και της κανονιστικής αξίας της μακραίωνος εκκλησιαστικής πρακτικής. Όντως, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Κύπρου αποτελεί πρότυπον εκκλησιαστικού ανδρός, αμετακίνητον υπερασπιστήν των πατρώων παραδόσεων. “

Σε άλλο σημείο της ομιλίας του ο Παναγιώτατος απηύθυνε προς το νέο διάκονο πατρικούς λόγους οικοδομής και νουθεσιών.

“Είναι μεγίστη ευλογία διά το πρόσωπόν σου, να σε προορίση ο Κύριος εις διακονίαν της Εκκλησίας Του. Και αποτελεί μέγα και ιερόν προνόμιον να ανήκης από της σήμερον εις τον ιερόν κλήρον του Οικουμενικού Πατριαρχείου, της κατ᾽ εξοχήν διακονικής Εκκλησίας, του ανυστάκτου φύλακος της Αποστολικής και Πατερικής παρακατα-θήκης, την οποίαν συγκροτούν οι Άγιοι και οι Μάρτυρες της πίστεως, το δόγμα, το ήθος και η κανονική παράδοσις της Εκκλησίας, η ολόφωτος λειτουργική ζωή και η δοξολογική πνευματικότης, ο θεάρεστος ζήλος και το Ορθόδοξον φρόνημα των κληρικών, τα ασκητικά κατορθώματα των μοναστών, ο σταυροαναστάσιμος βίος του χριστωνύμου πληρώματος, η καλή μαρτυρία εν τω κόσμω περί της ελθούσης χάριτος και της ερχομένης Βασιλείας του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, οι ναοί, αι ιεραί μοναί, ως η ιδική σου, τα σεπτά προσκυνήματα και σεβάσματα του Γένους, αι πανίεροι και θαυματουργικαί εικόνες, την αναστήλωσιν των οποίων σήμερον τιμώμεν και πανηγυρίζομεν.

Ως έχει προσφυώς γραφή, «η Ορθόδοξη εικόνα είναι, μέσα στην σύγχρονη πλημμυρίδα των εικόνων που μας απανθρωπίζει, ελπίδα και φως. Προσκαλεί τον σύγχρονο άνθρωπο, το “τηλεθεώμενον ζώον”, να γίνει “ζώον θεούμενον”. Μας αποκαλύπτει την ομορφιά, την οικουμενικότητα και το ανθρωπολογικό βάθος της Ορθόδοξης πρότασης ζωής, ανοίγει τον ορίζοντα της εσχατολογικής τελείωσης των πάντων. Σε όλα αυτά, είναι η ίδια η εικόνα, αυτή που κάνει το πρώτο βήμα, αυτή που μας κοιτάζει πρώτη στα μάτια». Πράγματι, η εικών ανήκει εις τον πυρήνα της Ορθοδόξου ταυτότητός μας, περικλείει και εκφράζει όλην την αλήθειαν της πίστεώς μας, αγιάζει την ζωήν μας, την αναφέρει εις την θεανθρωπίνην ουσίαν της και εις τον αιώνιον προορισμόν της.

Εις το ζωτικόν κέντρον και εις την τελικήν προοπτικήν της ανθρωπίνης υπάρξεως παραπέμπει και το μυστήριον της ιερωσύνης, το οποίον τελούμεν σήμερον και θα σε καταστήση διάκονον του Χριστού και της Εκκλησίας Του. Ως λειτουργός του Υψίστου δεν θα ανήκης εις τον εαυτόν σου, αλλά εις τον Ιησούν μόνον. Ήδη ως μοναχός, έχεις αφιερώσει ολόκληρον την ύπαρξίν σου εις τον Κύριον. Κατά τον Όσιον Σωφρόνιον, η πεμπτουσία της κλήσεως του μοναστού δεν είναι η φυγή από τον κόσμον, αλλά η συνεχής διαμονή «εν τω Θεώ». Εις την ιερωσύνην, ευδοκία Θεού, αυτή η υπαρξιακή καλή αλλοίωσις τελειούται. Ως διάκονος καλείσαι να αναζωπυρώνης, διά της ιδικής σου προθύμου συνεργίας και του προσωπικού αγώνος, τα χαρίσματα, τα οποία θα λάβης παρά του Παρακλήτου Πνεύματος. Όπως λέγει ο εν Αγίοις Προκάτοχος της ημών Μετριότητος εις τον Αποστολικόν Θρόνον της Κωνσταντινουπολίτιδος Εκκλησίας Ιωάννης ο Χρυσόστομος, «καθάπερ το πυρ δείται ξύλων, ούτω και η χάρις της προθυμίας της ημετέρας, ίνα αεί αναζέη». Εις τον καλόν αγώνα εν τω αμπελώνι του Κυρίου, θα καθίσταται εις σε εμφανέστερον και σαφέστερον, ότι τίποτε δεν είναι ιδικόν σου κατόρθωμα, αλλά ότι τα πάντα είναι άνωθεν δωρεά και χάρις.”

Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης, με τους συλλειτουργούντες Αρχιερείς, τέλεσαν το καθιερωμένο Τρισάγιο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών όλων «των υπέρ της Ορθοδόξου ημών πίστεως αγωνισαμένων και τελειωθέντων εν αυτή».

Σε σύντομο χαιρετισμό του προς τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, ο Παναγιώτατος τον καλοσώρισε θερμά στην έδρα της Πρωτοθρόνου Εκκλησίας της Ορθοδοξίας, και στο πρόσωπό του ευχαρίστησε την Ελληνική Πολιτεία για το συνεχές ενδιαφέρον της για τα θέματα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Ευχήθηκε δε κάθε επιτυχία στην επικείμενη συνάντηση του κ. Πρωθυπουργού με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας, και αναφερόμενος και πάλι στη δραματική κατάσταση στην Ουκρανία επανέλαβε την στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον σκληρά δοκιμαζόμενο Ουκρανικό λαό.

Ακολούθησε η λιτανευτική πομπή των Ιερών Εικόνων, στον αυλόγυρο του Πατριαρχείου, κατά την οποία ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τους πιστούς.

More on this topic

Advertismentspot_img

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

Με ευλάβεια και κατάνυξη

Liturgical music

error: Content is protected !!