Χριστούγεννα στην Μεγάλη Παναγιά Μυκόνου : “Ετέχθη υμίν σήμερον Σωτήρ, ός εστίν Χριστός Κύριος”

Related Articles

«Ο Λόγος σὰρξ εγένετο»(Ἰωάν. 1, 14).
Με εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια η Μύκονος τίμησε την εορτή των Χριστουγέννων.
Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, εωρτάσθη η εορτή της του Χριστού Γεννήσεως, η μεγάλη Δεσποτική εορτή την Ενανθρωπήσεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, την Τετάρτην 25 Δεκεμβρίου 2019, σύμφωνα με την παράδοση και την τάξη στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Μεγάλης Παναγιάς Μυκόνου,…….. ιερουργούντος του Πρωθιερέα του Ναού πρωτρεσβύτερου π. Πέτρου Μαραγκού και συνιερουργούντων του π. Γεωργίου Κουσαθανά και του Διακόνου Γεωργίου.

Η εορτή άρχισε διά της ακολουθίας του Ορθρου, «Δεῦτε Ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός», και αναγνώσθηκε η Ευαγγελική περικοπή της Γεννήσεως

«Μή φοβεῖσθε• ἰδοὺ γὰρ εὐγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαυΐδ» (Λουκ. 2,10-11).

«Ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καί ἐθεασάμεθα τήν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρά πατρός, πλήρης χάριτος καί ἀληθείας» (Ἰω. 1, 14).

Ὁ νοητὸς ἥλιος τῆς δικαιοσύνης ποὺ σαρκώθηκε ἑκουσίως, λαμβάνει τὸν ἀνθρώπινο πόνο καὶ τὸν μεταποιεῖ σὲ διαρκῆ ἐσωτερικὴ πνευματικὴ χαρά, κάνοντας τὴν ἀνθρώπινη ψυχὴ νὰ λάμπει.

«Τα σύμπαντα σήμερον χαράς πληρούνται. Χριστός ετέχθη εκ της Παρθένου». «Αυτώ η δόξα, η τιμή και η προσκύνησις εις τους αιώνας».

Αδελφοί, Χριστός Ετέχθη!

Αληθώς Ετέχθη!

Δείτε εικόνες από τον Ορθρο και την Θεία Λειτουργία:

More on this topic

Advertismentspot_img

Σεβασμιώτατος Δωρόθεος Β'

Με ευλάβεια και κατάνυξη

Liturgical music

error: Content is protected !!